БИБЛИОТЕКА

Վանաձորի պետական գյուղատնտեսական քոլեջի գրադարանը ստեղծվել է քոլեջի հիմնադրմանը զուգընթաց: Գրադարանն ունի 29782 միավոր գրականություն: Այն հարուստ է մասնագիտական գրականությամբ, պատմական, գեղարվեստական, տեղեկատվական գրականությամբ։ Գրադարանային ֆոնդը պարբերաբար համալրվում է ժամանակակից մասնագիտական գրականությամբ, դրա հետ մեկտեղ գոյություն ունի համալրման օժանդակ աղբյուր, որոն է նվիրատվությունը։