ENTRANT

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՈՒՍՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ (9-ԱՄՅԱ)  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔՈՎ

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 3 ՏԱՐԻ
ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ 4 ՏԱՐԻ
ՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏՈՒՄ 3 ՏԱՐԻ 6 ԱՄԻՍ
ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ 3 ՏԱՐԻ
ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ 3 ՏԱՐԻ
ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ 3 ՏԱՐԻ

ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ (12-ԱՄՅԱ)  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔՈՎ

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 2 ՏԱՐԻ
ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ 2 ՏԱՐԻ
ՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏՈՒՄ 2 ՏԱՐԻ 6 ԱՄԻՍ
ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ 2 ՏԱՐԻ