ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

 

Կարիերայի կենտրոնը քոլեջի այն կառույցն է, որը զբաղվում է շրջանավարտների և ուսանողների զբաղվածության խնդիրներով։ Կենտրոնի հիմնական նպատակն է` կարիերայի տեղեկատվության, խորհրդատվության, ուղղորդման աշխատանքների, ինչպես նաև կարիերայի պլանավորման կարողությունների ձևավորման միջոցով նպաստել աշխատաշուկայում ուսանողների և շրջանավարտների մրցունակության բարձրացմանը, աջակցել իրենց մասնագիտությամբ զբաղվածության հնարավորությունների բացահայտմանը:

Կենտրոնի գործունեության շրջանակում կազմակերպվում են սեմինար-դասընթացներ, հանդիպումներ գործատուների հետ: Կենտրոնը ուսանողներին և շրջանավարտներին պարբերաբար խորհրդատվութուն է տրամադրվում ռեզյումե կազմելու, գործատուին ճիշտ ներկայանալու և արդի աշխատաշուկային վերաբերող այլ խնդիրների շուրջ: Կենտրոնի միջոցով տեղեկատվություն են ստանում թափուր աշխատատեղերի և այլ հնարավորությունների վերաբերյալ:

 

 

Կանոնակարգ՝ Հղում

Էլ. հասցե՝ career_vanagrocol@mail.ru

ՆԿԱՐԱԴԱՐԱՆ