ԹԱՓՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐ

📣 ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Վանաձորի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթներ՝ «Պատմություն» առարկայի (1 դրույք), «Հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտությամբ (0,7 դրույք) և «Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում» մասնագիտությամբ (0,8 դրույք) դասախոսների թափուր տեղերի համար:
Մրցույթն անցկացվում է բանավոր հարցազրույցի միջոցով՝ յուրաքանչյուր մասնակցի հետ առանձին:
Հարցաշարը կազմում է հաստատությունը:
Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել՝
🔸 Դիմում (Ձև 1), մեկ լուսանկար 3X4 չափի
🔸 Բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ՝ բնօրինակը և պատճենը)
🔸 Անձը հաստատող փաստաթուղթ (բնօրինակը և պատճենը)
🔸 Աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք (առկայության դեպքում)
🔸 Ինքնակենսագրություն (Ձև 4),
🔸 Այլ պետությունների քաղաքացիները՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ
🔸 ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ՝ նաև զինվորական գրքույկ (բնօրինակը և պատճենը)
🔸 Հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հաստատող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում)
✅ «Հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտությամբ դասընթացի բնույթին համապատասխան բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակավորումը պարտադիր է (աշխատանքային փորձը ցանկալի է) ,
✅ «Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում» մասնագիտությամբ դասընթացի բնույթին համապատասխան բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակավորումը պարտադիր է (աշխատանքային փորձը ցանկալի է) ,
✅ «Պատմություն» առարկայի դասախոսի թեկնածուի համար պարտադիր է մանկավարժական համապատասխան որակավորումը (աշխատանքային փորձը ցանկալի է)։
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ և բնօրինակները վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ, կամ առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչև փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի ավարտը վերացնել և համալրել դրանք:
📃Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև սեպտեմբերի 10-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10-ից 16-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից:
Մրցույթները տեղի կունենան սեպտեմբերի 15-ին՝ ժամը 11-ին, Վանաձորի պետական գյուղատնտեսական քոլեջում:
📍 Հասցեն՝ ք. Վանաձոր, Աբովյան 64:
☎ Տեղեկությունների համար զարգահարել (0322) 2-33-85, (094) 04-08-54 հեռախոսահամարներով: