ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության Վանաձորի պետական գյուղատնտեսական քոլեջի կոլեգիալ կառավարման մարմնի` խորհրդի կազմ
N Ազգանուն Անուն Պաշտոնը/ներկայացուցիչ
Խորհրդի նախագահ
1 Այվազյան Արմեն Միասնական սոցիալական ծառայության Վանաձորի տարածքային կենտրոնի տնօրեն — զբաղվածության ծառայության ներկայացուցիչ
Խորհրդի քարտուղար
2 Սաֆարյան Ռուզաննա դասախոսական կազմի ներկայացուցիչ
Խորհրդի անդամներ
3 Տոնոյան Գարիկ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի պետ — հիմնադրի ներկայացուցիչ
4 Դավթյան Հովհաննես ՀՀ ԿԳՆ աշխատակազմի մասնագիտական կրթության և ուսուցման բաժնի գլխավոր մասնագետ — լիազոր մարմնի ներկայացուցիչ
5 Հովսեփյան Գագիկ «Կամեկա» ՍՊԸ-ի տնօրեն — գործատուների ներկայացուցիչ
6 Վարդանյան Արայիկ «Լոռի ՃՇՇ» ՓԲԸ-ի տնօրեն — գործատուների ներկայացուցիչ
7 Մանուկյան Արմենուհի Հայաստանի ագրոարդյունաբերական համակարգի աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների ՃՀՄ Մարտունու տարածքային կազմակերպությունների նախագահ -արհմիության ներկայացուցիչ
8 Գրիգորյան Էդգար դասախոսական կազմի ներկայացուցիչ
9 Սուքիասյան էրիկ ուսանողական կազմի ներկայացուցիչ
10 Բաղդասարյան Հայկանուշ ուսանողական կազմի ներկայացուցիչ
11 Մխիթարյան Էրիկ ուսանողական կազմի ներկայացուցիչ