ՆԻՍՏԵՐ

Այսօր` 17.05.2021թ-ին, տեղի ունեցավ ՎՊԳՔ-ի Որակի ապահովման հանձնաժողովի հերթական նիստը։
Կրթության որակի պատասխանատու Մ. Արզումանյանը ներկայացրեց զեկույց «ՊԻԳԲ» շրջափուլի, SWOT վերլուծության մասին։ Քննարկվեցին հանձնաժողովի հետագա աշխատանքները։ Քոլեջի ինստիտուցիոնալ ինքնավերլուծություն իրականացնելու նպատակով ստեղծվեցին աշխատանքային խմբեր։