ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ

2021թ-ի մայիսի 5-ին Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշմամբ Վանաձորի պետական գյուղատնտեսական քոլեջին շնորհվել է պայմանական ինստիտուցիոնալ  հավատարմագրում 2 տարի ժամկետով։