ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

N Ազգանուն Անուն Պաշտոն Խումբ
1 Սիմոնյան Վահե նախագահ II ՀՀ /9/
2 Մարգարյան Ելենա փոխնախագահ II ՀՀ /9/
3 Անդրեասյան Անահիտ քարտուղար III ՀՀ /9/
4 Մարկոսյան Տիգրան մշակույթի, սպորտի, ազատ ժամանցի հանձնախումբ II ՀՀ /9/
5 Այվազյան Կարեն մշակույթի, սպորտի, ազատ ժամանցի հանձնախումբ I ՀՀ /9/
6 Գևորգյան Մհեր մշակույթի, սպորտի, ազատ ժամանցի հանձնախումբ I ՓԿԿԱ /9/
7 Մելիքյան Դավիթ մշակույթի, սպորտի, ազատ ժամանցի հանձնախումբ I ՓԿԿԱ /9/
8 Գևորգյան Էրիկ մշակույթի, սպորտի, ազատ ժամանցի հանձնախումբ II ՓԿԿԱ /9/
9 Փրթավյան Հռիփսիմե ուսումնադաստիարակչական հանձնախումբ I ՀԳՆ /9/
10 Խաչիկյան Մերի ուսումնադաստիարակչական հանձնախումբ III ՀՀ /9/
11 Եսայան Սյուզաննա ուսումնադաստիարակչական հանձնախումբ II ՀՀ /9/
12 Վերմիշյան Լիլիթ կարգապահական հանձնախումբ I Գյուղ․ /9/
13 Ղաբուզյան Արեն կարգապահական հանձնախումբ I Գյուղ․ /9/
14 Համբարձումյան Գուրգեն կարգապահական հանձնախումբ I Գյուղ․ /9/
15 Ղազարյան Սամվել կարգապահական հանձնախումբ II Գյուղ․ /9/
16 Խաչատրյան Լուսինե կարգապահական հանձնախումբ III ՀՀ /9/
17 Բաղդասարյան Հայկանուշ ուսանողների իրավունքների պաշտպանության հանձնախումբ I ՀԳՆ /9/
18 Բեգջանյան Վաչագան ուսանողների իրավունքների պաշտպանության հանձնախումբ II ՓԿԿԱ /9/
19 Գալստյան Լիլիթ ուսանողների իրավունքների պաշտպանության հանձնախումբ I ՀՀ /9/
20 Գրիգորյան Գոռ ռազմական հանձնախումբ I ՀԳՆ /9/
21 Հակոբջանյան Դավիթ ռազմական հանձնախումբ II Գյուղ․ /9/