ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԿԱԶՄ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

N Ազգանուն Անուն Պաշտոնը
1 Սիմոնյան Վարդան տնօրեն
2 Մամյան Հասմիկ ուսումնական աշխատանքների գծով տնօրենի տեղակալ
3 Գրիգորյան Գրիգոր դաստիարակչական աշխատանքների գծով տնօրենի տեղակալ
4 Ղազախեցյան Վարսենիկ գլխավոր հաշվապահ
5 Զաքարյան Կարինե կադրերի տեսուչ
6 Ղազարյան Արայիկ զինղեկ, քաղ. պաշտպանության շտաբի պետ /ավագ լեյտենանտ/
7 Պողոսյան Նելլի արխիվավար, գրադարանավար
8 Ղարաբեկյան Անի ուսումնական մասի քարտուղար
9 Սիմոնյան Կատյա մսանագիտական կողմնորոշման և կարիերայի ուղղորդման պատասխանատու
10 Մազմանյան Ռուբինա պահեստապետ, բուժքույր
11 Այվազյան Լուսյա պրակտիկայի վարիչ
12 Արզումանյան Մանուշ մեթոդիստ